Κρατήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν για τις εσωτερικές πισίνες με τους εξής τρόπους: