Τρόποι Κρατήσεων

Κρατήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν για τις εσωτερικές πισίνες με τους εξής τρόπους:

Τηλεφωνικώς

Με προπληρωμή

Ηλεκτρονικά