Τιμοκατάλογος

Στο πέρασμα των αιώνων μέσα από τις θρησκείες, μυθολογίες και παραδόσεις, οι άνθρωποι απέδιδαν στο νερό εξαιρετικές ιδιότητες. Η πίστη για την ανώτερη φύση του νερού είχε πολλές εφαρμογές σε διάφορες ιεροτελεστίες, οι οποίες συνδέονταν συχνά με θεραπευτικές πρακτικές. Η σύνδεση αυτή πραγματοποιήθηκε επειδή γρήγορα οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι το υγρό στοιχεία μπορεί να λειτουργήσει σαν μέσο για την ανακούφιση.

Χαμάμ 2

Πισίνα τύπου χαμάμ χωρητικότητας έως 6 ατόμων, οι οποία λειτουργεί με ραντεβού (τηλεφωνικώς και με προπληρωμή)

Καθημερινές & Σαββατοκύριακα

Άτομα  1-2 άτομα 3 άτομα  Επιπλέον άτομο
Χαμάμ 2 13€ 15€ +3€

*Δυνατότητα ενοικίασης πετσέτας από την reception.

Χαμάμ 1

Πισίνα τύπου χαμάμ χωρητικότητας έως6 ατόμων, οι οποία λειτουργεί με ραντεβού (τηλεφωνικώς και με προπληρωμή)

Καθημερινές & Σαββατοκύριακα

Άτομα  1-2 άτομα 3 άτομα  Επιπλέον άτομο
Χαμάμ 1 13€ 15€ +3€

*Δυνατότητα ενοικίασης πετσέτας από την reception.

Πισίνα Ανδρών

Πισίνα χωρητικότητας έως 12 ατόμων, οι οποία λειτουργεί με ραντεβού (τηλεφωνικώς και με προπληρωμή)

Καθημερινές & Σαββατοκύριακα

Άτομα  1-2 άτομα 3 άτομα  Επιπλέον άτομο
 Πισίνα Γυναικών 13€ 15€ +3€

*Δυνατότητα ενοικίασης πετσέτας από την reception.

Πισίνα Γυναικών

Πισίνα χωρητικότητας έως 12 ατόμων, οι οποία λειτουργεί με ραντεβού (τηλεφωνικώς και με προπληρωμή)

Καθημερινές & Σαββατοκύριακα

Άτομα  1-2 άτομα 3 άτομα  Επιπλέον άτομο
 Πισίνα Γυναικών 13€ 15€ +3€

*Δυνατότητα ενοικίασης πετσέτας από την reception.

Απόλλων

Η πισίνα Απόλλωνας λειτουργεί πριβέ με ραντεβού 30 λεπτών, από τις 07:00πμ- έως 2:00πμ, με χωρητικότητα έως 6 ατόμων

(συνιστάται ιατρικώς: 20 λεπτη παραμονή στο νερό)

Καθημερινές & Σαββατοκύριακα

Άτομα 2 3 4 5 6
Πισίνα Απόλλων 13€ 15€ 18€ 21€ 24€

*Δυνατότητα ενοικίασης πετσέτας από την reception.

Αφροδίτη

Η πισίνα Αφροδίτη λειτουργεί πριβέ με ραντεβού 30 λεπτών, από τις 07:00πμ- έως 2:00πμ, με χωρητικότητα έως 6 ατόμων

(συνιστάται ιατρικώς: 20 λεπτη παραμονή στο νερό)

Καθημερινές & Σαββατοκύριακα

Άτομα 2 3 4 5 6
Πισίνα Αφροδίτη 13€ 15€ 18€ 21€ 24€

*Δυνατότητα ενοικίασης πετσέτας από την reception.

Πισίνα Νο12

Η πισίνα Νο12 λειτουργεί πριβέ με ραντεβού διάρκειας 30 λεπτών, απο τις 07:00πμ έως 02:00πμ, με χωρητικότητα έως 6 ατόμων

(συνιστάται ιατρικώς: 20 λεπτη παραμονή στο νερό)

Καθημερινές & Σαββατοκύριακα

Άτομα 2 3 4 5 6
Πισίνα Νο12 13€ 15€ 18€ 21€ 24€

 

*Δυνατότητα ενοικίασης πετσέτας από την reception.

Πισίνα Νο11

Η πισίνα Νο11 λειτουργεί πριβέ με ραντεβού διάρκειας 30 λεπτών, απο τις 07:00πμ έως 02:00πμ, με χωρητικότητα έως 6 ατόμων

(συνιστάται ιατρικώς: 20 λεπτη παραμονή στο νερό)

Καθημερινές & Σαββατοκύριακα

Άτομα 2 3 4 5 6
Πισίνα Νο11 13€ 15€ 18€ 21€ 24€

*Δυνατότητα ενοικίασης πετσέτας από την reception.

Πισίνα Νο10

Η πισίνα Νο10 λειτουργεί πριβέ με ραντεβού διάρκειας 30 λεπτών, απο τις 07:00πμ έως 02:00πμ, με χωρητικότητα έως 6 ατόμων

(συνιστάται ιατρικώς: 20 λεπτη παραμονή στο νερό)

Καθημερινές & Σαββατοκύριακα

Άτομα 2 3 4 5 6
Πισίνα Νο10 13€ 15€ 18€ 21€ 24€

*Δυνατότητα ενοικίασης πετσέτας από την reception.

Πισίνα Νο9

Η πισίνα Νο9 λειτουργεί πριβέ με ραντεβού διάρκειας 30 λεπτών, απο τις 07:00πμ έως 02:00πμ, με χωρητικότητα έως 6 ατόμων

(συνιστάται ιατρικώς: 20 λεπτη παραμονή στο νερό)

Καθημερινές & Σαββατοκύριακα

Άτομα 2 3 4 5 6
Πισίνα Νο9 13€ 15€ 18€ 21€ 24€

*Δυνατότητα ενοικίασης πετσέτας από την reception.

Πισίνα Νο8

Η πισίνα Νο8 λειτουργεί πριβέ με ραντεβού διάρκειας 30 λεπτών, απο τις 07:00πμ έως 02:00πμ, με χωρητικότητα έως 6 ατόμων

(συνιστάται ιατρικώς: 20 λεπτη παραμονή στο νερό)

Καθημερινές & Σαββατοκύριακα

Άτομα 2 3 4 5 6
Πισίνα Νο8 13€ 15€ 18€ 21€ 24€

*Δυνατότητα ενοικίασης πετσέτας από την reception.

Πισίνα Νο7

Η πισίνα Νο7 λειτουργεί πριβέ με ραντεβού διάρκειας 30 λεπτών, απο τις 07:00πμ έως 02:00πμ, με χωρητικότητα έως 6 ατόμων

(συνιστάται ιατρικώς: 20 λεπτη παραμονή στο νερό)

Καθημερινές & Σαββατοκύριακα

Άτομα 2 3 4 5 6
Πισίνα Νο7 13€ 15€ 18€ 21€ 24€

*Δυνατότητα ενοικίασης πετσέτας από την reception.

Πισίνα Νο6

Η πισίνα Νο6 λειτουργεί πριβέ με ραντεβού διάρκειας 30 λεπτών, απο τις 07:00πμ έως 02:00πμ, με χωρητικότητα έως 6 ατόμων

(συνιστάται ιατρικώς: 20 λεπτη παραμονή στο νερό)

Καθημερινές & Σαββατοκύριακα

Άτομα 2 3 4 5 6
Πισίνα Νο6 13€ 15€ 18€ 21€ 24€

*Δυνατότητα ενοικίασης πετσέτας από την reception.

Πισίνα Νο5

Η πισίνα Νο5 λειτουργεί πριβέ με ραντεβού διάρκειας 30 λεπτών, απο τις 07:00πμ έως 02:00πμ, με χωρητικότητα έως 6 ατόμων

(συνιστάται ιατρικώς: 20 λεπτη παραμονή στο νερό)

Καθημερινές & Σαββατοκύριακα

Άτομα 2 3 4 5 6
Πισίνα Νο5 13€ 15€ 18€ 21€ 24€

*Δυνατότητα ενοικίασης πετσέτας από την reception.

Ερατώ

Η πισίνα Ερατώ λειτουργεί πριβέ με ραντεβού διάρκειας 30 λεπτών, από τις 07:00πμ έως 02:00πμ, με χωρητικότητα έως 4 ατόμων.

(συνιστάται ιατρικώς:20 λεπτη παραμονή στο νερό)

Καθημερινές & Σαββατοκύριακα

Άτομα 2 3 4 5 6
Πισίνα Ερατώ 13€ 15€ 18€

*Δυνατότητα ενοικίασης πετσέτας από την reception.

Ειδικές Τιμές

Λουτροθεραπεία

Η επιχείρηση ανήκει στις αναγνωρισμένες από το κράτος Λουτροπηγές και δέχεται ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για την περίοδο 01/06/2022 έως και 31/10/2022, οι οποίοι είναι δικαιούχοι επιδόματος Λουτροθεραπείας με ανώτατο όριο 15 λούσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ιατρική γνωμάτευση η οποία αναφέρει αναλυτικά την πάθηση του ασφαλισμένου και την αναγκαιότητα υποβολής σε λουτροθεραπεία. Ο ΕΟΠΥΥ χορηγεί το επίδομα λουτροθεραπείας για μία (1) λουτροθεραπεία ανά ημέρα με ανώτατο όριο τις 15 λούσεις (για περισσότερες πληροφορίες έγγραφο ΕΟΠΠΥ:ΔΒ3Α/Φ115/3/οικ.13522 ΑΔΑ:6ΔΠΕΟΞ7Μ-3ΦΡ)

Ιαματικός Τουρισμός 2022

Η επιχείρηση έχει εγκριθεί στο Πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού 2022 της Αγροτικής Εστίας, το οποίο αφορά την παροχή δωρεάν λούσεων σε δικαιούχους του προγράμματος έως τον Μάιο του 2023. Δικαιούχοι είναι 3.500 συνταξιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, οι οποίοι είναι κάτοχοι ατομικού δελτίου ιαματικού τουρισμού και μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 5 δωρεάν απλές λούσεις στο Υδροθεραπευτήριο της επιχείρησης. (για περισσότερες πληροφορίες έγγραφο ΟΠΕΚΑ: AΔΑ 9Ο0Υ46Μ9ΗΓ-66Ν)