Μενού
Get In Touch

ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2021

ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2021

Η επιχείρηση ανήκει στις αναγνωρισμένες από το κράτος Λουτροπηγές και δέχεται ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για την περίοδο 01/06/2021 έως και 31/10/2021, οι οποίοι είναι δικαιούχοι επιδόματος Λουτροθεραπείας με ανώτατο όριο 15 λούσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ιατρική γνωμάτευση η οποία αναφέρει αναλυτικά την πάθηση του ασφαλισμένου και την αναγκαιότητα υποβολής σε λουτροθεραπεία. Ο ΕΟΠΥΥ χορηγεί το επίδομα λουτροθεραπείας για μία (1) λουτροθεραπεία ανά ημέρα με ανώτατο όριο τις 15 λούσεις (για περισσότερες πληροφορίες έγγραφο ΕΟΠΠΥ:ΔΒ3Α/Φ115/2/οικ.15346 ΑΔΑ:Ω0ΤΝΟΞ7Μ-ΝΙΖ)

Σχετικά άρθρα